Phone
İletişim
Numarası

216 348 92 50

media
HİZMET REZERVASYON / SATIŞ SÖZLEŞMESİ
 
MADDE 1 – KONU:
İşbu sözleşme Osmanağa Mah. Halitağa Cad. Gençlik Sk. Örmen Çelik İş Merkezi. No.1 Daire: 5 Kadıköy-İstanbuladresinde bulunan Albus Turizm Organizasyon İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.( Bundan sonra Heyecan Turizm olarak anılacaktır ) ile aşağıda bilgileri verilmiş tüketici/ler arasında Heyecan Turizm’in  tüketiciye satışını yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen yurtiçi ve yurtdışı gezileri konusunda akdolunmuştur.
İşbu Sözleşme, sözleşme'nin eki ve ayrılmaz parçası olan Voucher, Tur Programı ve Alındı Belgesi'nde belirtilen hizmetleri kapsar.
MADDE 2 - ACENTA BİLGİLERİ:
 
Şirket Ünvanı: Albus Turizm Organizasyon İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.  
Acenta ismi: HEYECAN TURİZM    
Adresi: Osmanağa Mh. Halitağa Cd. Gençlik Sk.
Örmen Çelik İş Merkezi No.1/5
Kadıköy-İstanbul
   
Telefon: 0216 348 92 50 Faks: 0216 348 92 50
Email: info@heyecanturizm.com Web: www.heyecanturizm.com.tr
 
 
MADDE 3 - TÜKETİCİ BİLGİLERİ:
 
Adı / Soyadı:  
TC Kimlik no. / Pasaport no.  
Adresi:  
Telefon no:  
Email adresi:  
 
 
MADDE 4– SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ:
 
Sözleşme bedeli KDV dahil……………………………. TL, döviz cinsi karşılığı olarak………………….’dır.
 
Bu bedele, tur veya otel rezervasyon belgesi (VOUCHER)’da belirtilen tüm hizmetler dahildir. Otel giriş çıkış tarihleri, süreler, ulaşım detayları, pansiyon durumu yine Voucher belgesinde belirtildiği gibidir. Bunlar haricindeki turlar ve hizmetler ekstra ücrete tabidir. Gidilecek ülkelerin mevzuatlarına göre turistlerden alınması gereken vergi, resim, harç ve benzeri kamusal ödemeler ile döviz kurlarından kaynaklanan fiyat değişiklikleri tüketiciye yansıtılır. Bu durum tüketiciye derhal bildirilir.      
Tüketici bildirimden sonra sözleşmeden dönebilir bu durumda iptal koşulları geçerli olur yahut yapılan değişiklikleri ve fiyat üzerindeki etkisini belirtilen ek sözleşmeyi kabul eder.
 
MADDE 5 - ÖDEMELER
Heyecan Turizm’in gezilerine kayıt yapılırken toplam ücretin % 40'ı ön ödeme olarak alınır, kalan bakiye ise hareket tarihinden 15 gün önce ödenmelidir. Aksi takdirde tüketicinin geziye katılmaktan vazgeçtiği varsayılır ve yapılan rezervasyon iptal edilerek tur bedelinin % 40’ı cayma tazminatı olarak tüketiciye fatura edilir.
Özel ürün, indirimli ürün ve erken rezervasyon hizmetlerinde tüketici hizmet bedelinin tamamını rezervasyon tarihinde ödemekle yükümlüdür. Kredi kartlı ödemelerde vade farkı, kur farkı ve faiz tutarları ayrıca hesaplanarak hizmet bedeli belirlenecektir.
Çocuk indirimleri, konaklamada tesisten tesise farklılık göstermekle birlikte genel olarak 0-2 yaş arası ücretsiz olup 2-12 yaş arasında uygulanan indirimler çocukların ebeveynleriyle aynı odada 3. ve 4. kişi olarak kalmaları halinde uygulanır. 0-6 yaş aralığındaki misafirlerimiz otobüs ulaşımlarında koltuk talep etmeleri halinde ücretin tamamını ödemekle yükümlüdürler. Uçak ve gemi ulaşımlarında ulaşım aracının uyguladığı indirim oranları uygulanır. 

Ulaşım aracı ve konaklama tesisi tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda ücretsiz veya indirimli olan çocukların rezervasyon sırasında beyan edilen özelliklerinin (yaş vb.) doğru olmadığının anlaşılması halinde misafir tarafından bu çocuklar içinde derhal ve tamamen ödeme yapılacak ve her türlü tazminde bulunulacaktır. 

MADDE 6 - İPTAL - VAZGEÇME - DEĞİŞİKLİKLER
1.Tüketicinin gezisinin başlamasına 15 gün kalaya kadar (gezinin başlangıç günü sayılmaz) tura katılmaktan vazgeçmesi durumunda ödemiş olduğu ücretin tamamı iade edilir. (Ancak yurt dışı seyahatlerinde vize hizmeti verilmiş ise iade edilmez.
2.Tüketici, gezinin başlamasına 15 ile 7 gün kalaya kadar rezervasyonunu mücbir sebepler dışında bir sebeple iptal-değişiklik talebi durumunda gezi bedelinin % 40 ‘ını , 7 günden az kalan zamanlardaki iptal-değişiklik taleplerinde gezi bedelinin tamamını cayma tazminatı olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
3. Tura katılacak olan kişilerin yeterli sayıya ulaşamaması, havayolunun uçuşu iptal etmesi, saat, gün ve parkur değişikliği nedeni ile turun sözleşmede belirtilen günlerde ifa edilememesi, öngörülemeyen afetler, grev, güvenliği tehdit edici unsurlar gibi mücbir sebep hallerinde ilan ettiği veya kayıt aldığı turları gezi başlangıcından 7 gün öncesine kadar kısmen veya tamamen iptal edebilir. Böyle bir durumda tüketici ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir.
4.Tarifeli uçuşlarda 15 gün ve daha önceki iptallerde bilet kuralları gereği havayolu tarafından uygulanan ceza vekesintiler aynen tüketiciye yansıtılır. Tarifeli ve Charter uçuşlarda 15 gün veya sonraki iptallerde mazeret geçerli olmayıp, uçak ücreti iadesi yapılmaz. Bu sürenin son günün milli bayram ve tatil günlerine denk gelmesi süre bir sonraki iş gününe uzamaz. Her ne sebeple olursa olsun gezi ücretinin tamamını saptanmış süreler içerisinde yatırmamış olan tüketiciler, rezervasyonlarını iptal ettirdikleri takdirde dahi; yukarıda belirtilen limitlere bağlı olarak aynı oranda ücretin kendilerinden tahsil edileceğini şimdiden kabul etmiş sayılır.
5.Tüketici, paket tura devam etmesinin veya otel rezervasyonu uyarınca konaklamasının mümkün olmaması durumunda, hareket tarihinden en az 7 gün önce Heyecan Turizm’e niyetini bildirerek rezervasyonunu, paket tur açısından geçerli tüm koşulları yerine getirecek üçüncü bir kişiye devredebilir. Bu durumda paket turu veya konaklama rezervasyonunu devir eden ve devir alan kişiler Heyecan Turizm’e karşı bakiye tutarının ve söz konusu devirden doğan tüm ek masrafların ödenmesinden müteselsilen sorumludurlar. Devredilen turlarla ilgili olarak vize işlemi tamamlanmış olan tüketicilerin vize bedelleri iade olmaz. Paket turu devir alan tüketicilerin ise vize sorumlulukları kendilerine ait olacaktır.
6.Tüketicinin, başlangıcını kaçırdığı geziye iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda tüketici adına yapılmış tüm rezervasyonları Heyecan Turizm gezinin başlangıcından 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir geri ödeme yapılmaz.
7."PROMOSYON" veya ‘’ERKEN REZERVASYON’ olarak belirtilen turlarda yukarıda belirtilen iptal/iade koşulları geçerli olmayıp,  iptal veya değişiklik imkanı bulunmamaktadır. Para iadesi yapılmayacaktır.
 
MADDE 7 - MÜCBİR SEBEPLER
1. HEYECAN TURİZM üzerine düşen tüm görevleri yerine getirmiş olmasına rağmen tura katılan kişilerin yeterli sayıya ulaşamamasına bağlı olarak veya( yol engeli, grev, terör, savaş, savaş olasılığı, karantina olasılığı, ön görülemez teknik hususlar, uçak gecikmeleri,doğal afet vb. gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil ediyorsa) gerekli gördüğü durumlarda ilan ettiği veya kayıt aldığı turları kısmen veya tamamen iptal edebilir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı doğmaz, ödediği bedel turun yapılması amacıyla 3. şahıslara yapılan ve geri alınması mümkün bulunmayan harcamalar haricinde iade edilir.
2. Tüketici, rezervasyonunu kendisinin veya birinci dereceden akrabalarının 10 günlük mutat işgaline engel rahatsızlıklarını veya ölümlerini tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak çift imzalı resmi bir rapor ile veya ölümlerini resmi makamlardan alınacak doküman ile belgelemesi halinde iptal hakkına sahiptir. Gezi tarihine 7 gün veya daha az kala yapılan iptallerde her ne sebep ile olursa olsun, paket içerisindeki uçak bileti hizmeti ve turun yapılması amacıyla 3. Şahıslara yapılan ve geri alınması mümkün bulunmayan harcamalar tüketiciden tahsil edilecektir. Ülkede salgın ilan edilmiş hastalıklar ve geçmişe dayalı hastalıklar iptal kapsamına dahil edilmez.
 
MADDE 8 - GENEL HÜKÜMLER
1. HEYECAN TURİZM, gerekli gördüğü durumlarda gezi kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçlarını, gecelemeyi, hareket saatlerini ve bunların hareket yerlerini programda belirtilen standartlara bağlı kalmak koşuluyla, tüketiciye bildirim yapılması suretiyle değiştirme hakkına sahiptir. Kayıt esnasında verilen tur programları örnek programlardır. Tur programlarında belirtilen ekstra turların organize edileceği tarihler ve yerler değiştirilebilir. Ekstra turlar Heyecan Turizm için yerine getirilmesi zorunlu yükümlülüklerden değildir. Tüketici tura ekstra turların varlığı nedeni ile katıldığını ileri süremez.
2. Tura katılan tüketicinin her türlü gezide 50cm x 70cm ebatlarından büyük olmamak kaydı ile bir valiz, uçaklı seyahatlerde ise 20 kg. bagaj götürme ve getirme hakkı vardır. Atlantik aşırı uçuşlarda ve bazı havayollarında bu kural değişmektedir. Uçaklı ulaşımlarda, tüketiciye sunulan havayolu firmasının bagaj kayıp ve hasarı durumunda ilgili havayolu firmasının kuralları geçerlidir. Bagajların içinde para, kıymetli evrak ve benzeri değerli ziynet eşyaları bulundurulmamalıdır. Kaybolan bagaj içindeki kıymetli eşyadan acenta sorumlu tutulamaz.
3. VİZE İŞLEMLERİ: Vize işlemleri tüketiciye aittir. Heyecan Turizm’den vize işlemlerini takip etmesi talep edildiği takdirde, tüketicinin en az altı ay geçerli pasaportu olması ve ilgili Konsolosluğun belirlemiş olduğu evraklar ve süre çerçevesinde Heyecan Turizm’e başvurması durumunda ücreti karşılığında vize danışmanlık hizmeti verilebilir. Vize işlemlerinde Heyecan Turizm tüketici ile Konsolosluk arasında aracı konumdadır, vizenin alınamamasından veya vizenin geç çıkmasından sorumlu değildir. Vizenin Konsolosluk tarafından onaylanmaması durumunda yukarıda belirtilmiş iptal şartları geçerli olacaktır. Vize için gerekli evrak listesi işbu sözleşmenin imzası aşamasında tüketiciye verilmiş, liste tetkik edilmiş ve tüketici bilgilendirilmiştir. Tüketicinin bu belgeleri temin edeceği beyanına müteakip sözleşme tanzim edilmiştir. Teslim edilen evrakların eksik veya yetersiz olmasından ötürü vize reddi alınmasından Heyecan Turizm sorumlu değildir.10 yıldan eski olmasına rağmen halen süresi olan yeşil pasaportların 24 Kasım 2015 tarihine kadar kullanabileceği öngörülse de bu tip pasaportların bazı ülkelere girişi engellenmektedir. Seyahat öncesi gideceğiniz ülkenin ilgili Konsolosluk ve Büyükelçiliklerine danışılmasını tavsiye ederiz. Vize alınmış olması o ülkeye giriş garantisi vermediğinden, gidilen ülkede herhangi bir sebeple içeri sokulmayan müşterilere herhangi bir ödeme yapılmayacak ve bu durumdan doğacak zararlardan Heyecan Turizm sorumlu olmayacaktır.
4 Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan tüketici(ler), kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler)nin bu sözleşmeyi imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu geziye katılan tüketiciler, imzalamış olmasalar dahi, taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını Heyecan Turizm Broşürü, Heyecan Turizm internet sitesi ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, geziye bu sözleşme şartlarında katılmayı kabul etmişlerdir. Bu nedenden dolayı tüketicinin turu iptal etme hakkı doğmaz. Birden fazla kişi için tur kaydı yaptıran müşteri sözleşmenin tarafı olarak tüm yükümlülükleri ifa etmek zorundadır.
5. Tüketicinin başladığı turu, hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiğini acenta yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici turu ayıplı hizmet nedeni ile değil şahsi gerekçeler ile terk etmiş sayılır ve hizmeti alıp kullanmış kabul edilir. Tüketicinin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin özen borcudur. Tüketicinin şikayetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması şikayetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.
6. Rehber ücreti, rehber olduğu belirtilen turlarda tur bedeli ücreti kapsamındadır.
7. Heyecan Turizm, geziye katılan tüketicilerle, otel, taşıyıcı firmalar ve gezi ile ilgili diğer hizmetleri sunan her tür üçüncü şahıs ve tüzel kişilikler nezdinde aracı konumda olup meydana gelecek değişiklikleri 24 saat içerisinde bildirmekle yükümlüdür. Tüketici, aksaklık veya kaza durumlarında öncelikle maddi ve manevi taleplerini asli faillerden talep ve tahsile gidecek, alacağını asli failden tamamen alamadığı durumlarda hukuki sorumluluğu bulunmakta ise Seyahat Acentesine müracaat edebilecektir.
8. Otele ve gemiye varış günü odalar saat 14.00'den önce tüketicilere teslim edilmez. Otelden ayrılış günü tüketicilerin en geç 11.00'e kadar odalarını boşaltmaları gerekir. Üç kişilik odalarda ilave yatak standardı farklı olabilir.
9. Ödemeler nakit veya bankaların kredi kartları ile peşin ve/veya bankaların taksit yapan kredi kartları ile taksitli olarak yapılmaktadır. Kredi kartı ile satışlarda ödemenin yapılmaması halinde tüketici, kredi kart sözleşmesi imzalanan bankası ile muhatap olup,bankanın uygulayacağı faiz oranları geçerlidir.Bu nedenle Heyecan Turizm muhatap değildir.Euro üzerinden yapılan ödemeler serbest piyasa yada şirketinin belirlediği kur üzerinden işlem görmektedir.
10. Heyecan Turizm paket tur sözleşmesinde öngörülen fiyat ve koşullar değiştirilemez. Ancak liman ve havalimanına iniş vergileri gibi harç vergileri ve ücretler ile döviz kurlarından kaynaklanan fiyat değişikliklerinde bu hüküm uygulanmaz. Paket turdan önce yukarıda verilen nedenlerle meydana gelen fiyat artışı tüketiciye bildirilir. Bu durumda tüketici herhangi bir tazminat ödemeden sözleşmeden dönme hakkını kullanır veya değişiklikleri ve fiyat üzerindeki etkisini açıkça belirten ek sözleşmeyi kabul eder. (Vize masrafları ve sigorta bedelleri hariç)Tüketici sözleşmeden döndüğü takdirde Heyecan Turizm’in kendisine ikame bir paket tur sunabilmesi halinde eşdeğerde bir başka paket tur alma ya da sözleşme kapsamında ödemiş olduğu tüm bedeli (8 gün içinde) geri alarak sözleşmeden dönme haklarından birini kullanabilir.
11. Tüketicinin satın almış olduğu tur programındaki gezinin başlamasından sonra meydana gelen değişikliklerden HEYECAN TURİZM sorumludur. HEYECAN TURİZM, tüketici aleyhine olduğu ve zarar gördüğü aşikar değişiklikleri, gezi sırasında veya gezi sonrasında tazminatın hesaplanması TÜRSAB Çizelgesi Hükümleri(TÜRSAB TURİZM TÜKETİCİ TALEPLERİNİ DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ) uyarınca tüketiciye bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği gibi, aynı zamanda, fiyata dahil olmayan ve gezi esnasında tüketiciye verilen ek hizmetler ile de telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame hizmetlerin tüketici tarafından alınıp kullanılmış veya tüketilmiş olması tüketicinin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır.
Acenta tarafından iptal edilen gezilerde; tüketicinin uçak biletini mil ile ya da ücreti ile Acenta dışından temin etmiş olması halinde yaşanacak hak kayıplarından Acenta sorumlu değildir.
12. Heyecan Turizm’in paket turunu satın almış yolcuları, 1618 sayılı Seyahat Acentaları Kanunu uyarınca düzenlenmiş taahhüdün yerine getirilmemesi ve hizmetin taahhüt edilen şekilde verilememesi teminatlarını kapsayan Zorunlu Paket Tur Sorumluluk Sigortası teminatı altındadır. Tüketici tarafından yapılan iptallerde turun başlangıcına 15 günden fazla kala iptaller ve tarih değişiklikleri dahi olsa her bir tüketiciden bu bedel tahsil edilir.
13. Zorunlu Paket Tur Sorumluluk Sigortası yukarıda belirtilen teminatlara sahip olup tüketicilere seyahat sağlık ve asistans hizmetler sağlamaz. Seyahat sağlık ve asistans hizmetleri içeren seyahat güvence paket sigortası ücret mukabilinde Heyecan Turizm’den talep edilebilir. Seyahat sigortası hizmeti satın alan veya seyahat sigortası paketinin içinde bulunan tüketicilerin eksik veya ayıplı ifa, hasar, zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. Acente bu teminatların içeriği, kapsamları ve uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.
14. Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlarda; yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri, IATA, IHA, UFTAA Konvansiyon hükümleri, sivil havacılık kanunu, Türkiye’nin dahil olduğu uluslar arası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkartılmış Tüzük,Yönetmelik, genelge ve Tebliğler tatbik olunur. Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda TÜRSAB Tahkim Kurulu yetkili olup, kurulun usulleri geçerlidir.
15. Tüketici sözleşmede beyan ettiği isimlerin (pasaporttaki yazılış şekli ile) doğruluğundan sorumludur.
16. Taraflar arasında iki nüsha olarak tanzim edilmiş bulunan işbu paket tur sözleşmesi, tur kayıt formu ile birlikte önlü arkalı olarak tanzim edilmiş, okunmuş, müzakere ve kontrol ile birlikte imza altına alınmıştır. Sözleşmenin tüketicide kalan kopyası ile acentada kalan kopyası arasında çelişki olursa Acentada kalan kopya kayıtları esas alınacaktır.
MADDE 9. DİĞER HÜKÜMLER
9 maddeden ibaret işbu Sözleşme taraflarca detaylı olarak müzakere edilerek iki (2) nüsha halinde imzalanmış olup, imza tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu sözleşme VOUCHER dahil       7 sayfadan oluşmaktadır. Tur kayıt formunda (VOUCHER) adı soyadı geçen tüm kişiler adına sözleşmeyi okudum anladım ve bir nüshasını teslim alarak kabul ettim.
Hizmeti alanlar ve tur kayıt formunda (VOUCHER ) adı geçen tüm kişiler adına           
 
 
SEYAHAT ACENTASI                                            TÜKETİCİ (Seyahat edecek müşteri)
 
 
 
Tarih:                                                                        Tarih:
           
İsim Soyad:                                                              isim Soyad:
 
İmza:                                                                         İmza:


  • Jan 06, 2016
  • Yorumlar: 0
Yorumlar: 0

Yorum yok

Bir Yanıt bırak

Your email address cannot be published. Required fields are marked*